TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 28

28
Bülten
ARALIK
2016
“ L i d e r l i k v e N i t e l i k l i G i r i ş i m c i l i k E ğ i t i m l e r i ” P r o j e s i 1 0 0 H a f t a y ı G e r i d e B ı r a k t ı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 23. Toplan-
tısında alınan kararlardan biri olan ‘Girişimcilik Kültürünün
Yaygınlaştırılması’ kararına yönelik olarak Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2013
yılında imzalanan protokol kapsamında, Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan
yönetici ve meslek öğretmenlerine yönelik olarak TÜSSİDE
tarafından “Liderlik ve Nitelikli Girişimcilik Eğitimleri” prog-
ramı gerçekleştiriliyor.
Proje ile Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarında görev-
li yönetici ve meslek öğretmenlerin, girişimcilik ve liderlik
özellikleri desteklenerek, araştırıcı, yenilikçi, özgür düşünen
ve hayal eden girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmesi
hedefleniyor.
Kasım 2016 itibariyle projede 110 hafta tamamlandı. Bu
süre içinde yaklaşık 13 bin 875 meslek öğretmeni proje kap-
samında beş gün boyunca TÜSSİDE‘de kaldı ve liderlik, nite-
likli girişimcilik ile etkili öğretmenlik eğitimleri aldı.
“Liderlik ve Nitelikli Girişimcilik Eğitimleri”
Projesi 100 Haftayı Geride Bıraktı
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook