TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 22

22
Bülten
ARALIK
2016
A K İ S B İ L E T , C I P U R S E S e r t i f i k a s ı A l d ı
TÜBİTAK’ın da 2013 yılından beri tam üyesi olduğu OSPT
konsorsiyumu tarafından tanımlanan CIPURSE açık standart-
larının, milli Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) üzerine geliştiril-
mesi ile ortaya çıkan temassız akıllı kart teknolojisi AKİS BİLET
v1.0 CIPURSE v2 Conformance testlerinden başarıyla geçerek
CIPURSE sertifikası aldı. Dünyada CIPURSE sertifikası almış sa-
yılı birkaç üründen biri olan AKİS BİLET, temassız çip üzerinde
ISO 7816, ISO/IEC 14443-4 standartlarını destekliyor ve AES-
128 gelişmiş şifreleme teknolojisini kullanıyor. Ayrıca CIPURSE
açık standardından farklı olarak AKIS Bilet v1.0 MoC (Match On
Card) özelliğini de destekliyor. Bu sayede kişiye özgü parmak
izi verisini çipten dışarı çıkarmadan kart içinde parmak izi doğ-
rulaması yapabiliyor. Bunun dışında çoklu uygulama desteği
sayesinde; ulaşım kartı, e-bilet, e-cüzdan, personel kartı gibi
birçok uygulama AKİS BİLET üzerinde aynı anda, bir arada bu-
lunabiliyor.
AKİS BİLET, elektronik ücret toplama sistemleri, personel de-
vam kontrol sistemleri, erişim yetkisi kontrol sistemleri gibi te-
massız akıllı kartlar ile teknolojik çözümler geliştiren firmalara
yerli ve maliyet etkin bir alternatif sunuyor.
AKİS BİLET, CIPURSE
Sertifikası Aldı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook