TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren HYD-
ROMX Enerji Tasarruf Solüsyonu, Avrupa Birliği 2016 Çevre
Ödülleri’ne Türkiye’den katılarak birincilik ödülü aldı.
Estonya’nın başkenti Talin’de gerçekleştirilen törende
HYDROMX Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özdoruk, ödü-
lü Estonya Çevre Bakanı Marko Pomerants’ın elinden aldı.
Tören, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Uluslararası ve Ulusal
Direktörleri ve Jürisi, Avrupa Komisyonu temsilcileri, ilgili
çevre organizasyonları, medya ve finale kalan 23 şirketin
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
188 şirketin finale kaldığı Avrupa Birliği 2016 Çevre Ödülü
programında finalist şirketler, yenilikçi ve inovasyon anla-
mında ilerleme sağlamış olmaları, ekonomik kapasitelerinin
gelişmişliği, çevre bilinci ve sorumlulukların farkındalık kri-
terleriyle değerlendirildi.
Kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde su yerine
kullanılan ve Nano-TermoTM teknolojisi ile ısı transfer ve-
rimliliğini artırarak yüzde 35’e varan tasarruf sağlayan or-
ganik bir nanolikid olan Hydromx, 274 proje arasından bi-
rinci oldu. Enerji tüketimi ve karbon salınımında sağladığı
avantaj ile dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olan HYDROMX,
uluslararası patent korumasıyla, 20 ülkede ticari olarak İngil-
tere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hindistan gibi farklı
coğrafyalarda soğutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılıyor.
TÜBİTAK MARTEK Firması AB 2016
Çevre Ödülleri Birincilik Ödülünü Aldı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook