TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 30

30
Bülten
ARALIK
2016
M A R T E K ’ i n T e k n o l o j i F i r m a s ı D ü n y a y a A ç ı l d ı
Hızlı Prototipleme Sistemleri imalatı ve silikon/rim kalıp-
lama hizmetleri vermek amacıyla 2014 yılında TÜBİTAK des-
teğiyle, TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi’nde
kurulan BBC Akıllı Teknoloji, ihtiyaca özel makine tasarımı ve
imalatı; Otomasyon hatları tasarım, imalat ve kurulumu (En-
düstri 4.0 uyumlu); Hızlı prototipleme, silikon ve rim kalıpla-
ma ile prototip imalatı; Hızlı prototipleme cihazları imalatı
ve satışı; Medikal uyumlu cihaz tasarımı ve imalatı konula-
rında hizmet veriyor.
2016’nın ilk yarısına kadar yurtiçi müşterilerine ürün ve
hizmet desteği sağlayan BBC Akıllı Teknoloji, katıldığı fuar-
larda kurduğu yurtdışı ilişkileri sayesinde ilk ihracatını Çin’in
yenilenebilir enerji sektöründe lider güneş paneli üreticisi
China Sun Energy firmasına gerçekleştirdi. Hızlı prototiple-
me sistemleri ve prototip imalatı ile İtalyan beyaz eşya üre-
ticisi Candy Hoover firmasının Türkiye’de bulunan fabrika-
sının da tedarikçi zincirine katılan firma, üretimine devam
ettiği ihtiyaca özel tasarım makine zincirinin, önümüzdeki
aylarda Kore’li güneş paneli üreticisine ihracatını tamamla-
yacağını belirtti.
Kuluçka’dan uluslararası arenaya geçiş yapan firmanın Ge-
nel Müdürü Mek.Yük.Müh. Bilal Çetiner, “Sağlıktan, fabrika
otomasyon alanına kadar tümmüşterilerimizin ihtiyaçlarına
yönelik tasarım, prototipleme ve üretim desteği ile kaliteli
ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla yanlarında olmak temel
hedefimizdir. Firmamız yatırımlarına bu doğrultuda devam
etmekte olup son dört ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz sa-
tışların yüzde 80’i ihracat olmak üzere yıllık satış oranlarımız-
da yüzde 700 gibi bir büyüme kaydettik. Bunun sebebini ilk
sene yapılan ar-ge yatırımlarının yüksek ve satışların da bek-
lentimizin altında olmasına bağlayabilirim. İlerleyen süreçte
ihracata daha fazla ağırlık verip ülkemiz ekonomisine değer
katmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
MARTEK’in Teknoloji
Firması Dünyaya Açıldı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook