TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 20

20
Bülten
ŞUBAT 2015
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın daveti
vesilesiyle Ülkemize gelen Gambiya Yüksek Öğrenim,
Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Aboubacar Seng-
hore, Gambiya’nın Ankara Büyükelçisi Mmodou BADJIE,
Gambiyalı yetkililer ile birlikte, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Yücel Altunbaşak’ı ziyaret etti.
21 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret sıra-
sında, Gambiyalı Bakan’a TÜBİTAK’ın yapısı ve faaliyetleri
hakkında bilgi verildi. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliği
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
G A M B İ Y A T Ü B İ T A K ’ ı n T e c r ü b e l e r i ’ n d e n Y a r a r l a n a c a k
GAMBİYA Heyeti, TÜBİTAK’ta
Gambiya Yüksek Öğrenim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı, TÜBİTAK ‘ı ziyaret etti.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook