TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 14

14
Bülten
ŞUBAT 2015
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Rusya Uzay Araştırmalar Enstitüsü (IKI) ve Kazan Fede-
ral Üniversitesi (KFU) arasında imzalanan anlaşma ile RTT150
teleskobu ve uzaya fırlatılacak olan Spektrum Röntgen
Gama (SRG) X-ışını uydusunun kullanım şartları belirlendi.
Moskova’da imzalanan anlaşmaya TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Rusya Bilimler Aka-
T Ü B İ T A K U Z A Y E t k i n l i ğ i n i A r t ı r ı y o r
Türkiye ile Rusya, Uzayın
Keşfinde İşbirliği Yapacak
TÜBİTAK, uzay araştırmalarındaki etkinliğini artırıyor. Rusya ile yapılan anlaşma ile Antalya
Bakırlıtepe’deki RTT150 teleskobu ile evrendeki X-ışınlarının kaynakları takip edilecek.
demisi Uzay Araştırmaları Direktörü Akademisyen Lev M.
Zelenyi ve Kazan Federal Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.
Dr. Danis Nurgaliev imza attı. Törende, TÜBİTAK Ulusal Göz-
lemevi (TUG) Müdür Vekili Prof. Dr. Halil Kırbıyık ve Rusya
Bilimler Akademisi üyesi ve Almanya Münich Max Planck As-
trofizik Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Rashid Sunyaev de hazır
bulundu.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook