TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 24

24
Bülten
ŞUBAT 2015
TÜBİTAK’ın üyesi olduğu TWAS (Academy of Sciences for
the DevelopingWorld / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler
Akademisi) ve UNESCO/ISTIC (International Science, Tech-
nology and Innovation Center for South – South Cooperati-
on / UNESCO Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Bilim, Teknoloji
ve İnovasyon Uluslararası İşbirliği Merkezi) tarafından“Geliş-
mekte Olan Ülkelerde Bilimsel ve Teknolojik Yenilikler” başlı-
ğı altında ödüller verilecek.
Ödüller, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik fayda sağ-
lanmasını sağlayan başarılı ürün, süreç ve servis geliştirme
örneklerine verilecek.
Yarışma üç aşamalı olup, ilk aşama 1 Nisan 2015 tarihinde
başvuruya kapanacak. İlk aşamada bilim adamlarının, giri-
şimcilerin ve diğer ilgili uzmanların tecrübelerini ilgili formu
doldurarak, vaka özetleri ile birlikte belirtilen e-posta veya
faksa iletmeleri gerekmektedir. Başvuru formuna http://
twas.org/sites/default/files/attachments/istic-twas-2015_
Başarılı Ürün,
Süreç ve Servis Geliştirme
Çalışmaları Ödüllendirilecek
T W A S / I S T I C Ö d ü l V e r i y o r
TWAS/ISTIC Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilimsel ve Teknolojik Yenilik Uygulamalarına ödül veriyor.
submissionform.doc adresinden erişim sağlanabiliyor.
Bir sonraki aşamada, konunun uzmanları tarafından seçi-
lecek 10-15 aday, 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Malezya’da
yapılacak bir atölye etkinliğinde geniş proje raporlarını su-
nacak. Etkinlik sonunda seçilecek en iyi üç proje nakdi para
ödülüyle ödüllendirilecektir. Birinci olan projeye 5.000 USD,
ikinci olan projeye 3.000 USD, üçüncü olan projeye ise 2.000
USD ödül verilecek. Bütün finalistlerin projeleri ISTIC/TWAS
tarafından yayımlanacak ve internet üzerinden ücretsiz ola-
rak erişilebilir olacak.
Başvuru için yukarıdaki linkte yer alan başvuru formunun
doldurularak,
e-posta adresine ya da
+39 040 2240 689 faks numarasına iletilmesi gerekiyor.
Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere
istic-twas-searching-best-practices-south internet adresin-
den ulaşılabiliyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook