TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 26

Bülten
ŞUBAT 2015
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. A. Kemal Topaloğlu ve ekibi insanda er-
genlik sürecinin başlamasını engelleyen gen bo-
zukluğunu saptadı. Konuyla ilgili makale dünyanın
saygın tıp yayını ‘The New England Journal of Medi-
cine’de yayımlandı.
T
ÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (AR-
DEB) desteği ile yola çıkan Çukurova Üniversitesi öğ-
retim üyeleri Prof. Dr. Kemal Topaloğlu, Prof. Dr. A. Bilgi
Yüksel ve Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan önemli bir ba-
şarıya imza attı. Yapılan öncü bilimsel araştırmada ergenlik
sürecinin nasıl başladığı ortaya konuldu. Buna göre beynin
hipotalamus bölgesinde bulunan KNDy adlı bir grup sinir
hücresinin etkinleşmesiyle ergenlik sürecinin başladığı tes-
pit edildi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. A. Kemal Topaloğlu ve eki-
bi, insanlarda ergenlik sürecinin başlamasını engelleyen bir
gen bozukluğunu buldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Endokrinoloji BilimDalı’na ait bir laboratuvarda, klinik
görevlilerinin yanı sıra doktora öğrencisi Leman Damla Ko-
tan ve yüksek lisans öğrencisi Macide Burcu Kekil’le birlikte
çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. A. Kemal Topaloğlu, ergenlik
sürecinin başlamasını engelleyen gen bozukluğunu saptadı.
Konuyla ilgili makale dünyanın en saygın tıp yayını olarak
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook