TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 28

28
Bülten
ŞUBAT 2015
Ekme
"eksi
Doç. Dr. Dertli, "Araştırmalarımızda
şimdiye kadar yaklaşık 10 tür bul-
duk. Hedefimiz bu türlerle yeniden
ekşi hamuru standart şartlarda üret-
mek ve normal ekmeğe kıyasla avan-
tajlarını görmek."
Destekle Gelen Başarı...
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook