TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 30

30
Bülten
ŞUBAT 2015
Ö ğ r e n c i l e r B i l i m e Y ö n l e n d i r i l i y o r
Bilim
Söyleşileriyle
2000’den Fazla Öğrenciye Ulaşıldı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Özyiğit tarafından 12 Kasım 2014 tarihinde Altındağ Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde verilen konferans ile başlayan “Bilim ve Teknik Dergisi Bilim
Söyleşileri” sürüyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook