TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı’nda (H2020 Progra-
mı) Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler konulu bilgilendirme
toplantıları, 25-26 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleş-
tirildi.
25 Aralık 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstan-
bul Şehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikler
kapsamında Horizon 2020 Programı, TÜBİTAK H2020 Ödül
ve Destek Programı ile ilgili sunumlar Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanı Hakan Karataş tarafından gerçekleştirildi. Ho-
rizon 2020 Programı'nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler
alanı, hakemlik başvuruları, alan özelinde gerçekleştirilecek
etkinlikler hakkındaki bilgilendirmeler, ilgili Ulusal İrtibat
Noktası Burcu Göğüş Doğan, Toplumda Bilim alanı ve ha-
kemlik başvurularına ilişkin bilgilendirmeler ise ilgili alanın
Ulusal İrtibat Noktası Sonay Aydın tarafından sunuldu.
26 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde düzenlenen “TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Ala-
Horizon 2020
Bilgilendirme Toplantıları
25-26 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı’nda Sosyo
Ekonomik ve Beşeri Bilimler konulu Bilgi Günleri gerçekleştirildi.
nında Proje Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”
kapsamında Horizon 2020 Programı, TÜBİTAK H2020 Ödül
ve Destek Programı, Horizon 2020 Programı'nda Sosyo-
Ekonomik ve Beşeri Bilimler ile ilgili sunumlar Ulusal İrtibat
Noktası Burcu Göğüş Doğan tarafından yapıldı. Toplumda
Bilim alanı ve hakemlik başvurularına ilişkin bilgilendirmeler
ise Ulusal İrtibat Noktası Sonay Aydın tarafından sunuldu.
Etkinlikler katılımcıların sorularının birebir yanıtlanmasıyla
ve ikili görüşmeler ile sona erdi.
H O R I Z O N 2 0 2 0 E t k i n l i k l e r i D e v a m E d i y o r
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook