TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 22

22
Bülten
ŞUBAT 2015
H O R I Z O N 2 0 2 0 N M P A l a n ı
Horizon 2020 Programı Nanoteknoloji, İleri Malzeme, İleri
İmalat ve İşleme Teknolojileri (NMP) alanı kapsamında ge-
nel bilgilendirme toplantısı, TÜBİTAK Başkanlık Mustafa İnan
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili araş-
tırmacılar ve firma temsilcileri geniş bir şekilde katılım sağ-
ladı. Toplantıda Horizon 2020 Programı kapsamında genel
Horizon 2020 NMP Alanı
Kapsamında Genel Bilgilendirme
Toplantısı” gerçekleştirildi
bilgi, NMP Alanı Sunumları, NMP Alanı özelinde uluslararası
işbirlikleri öncesinde ulusal işbirlikleri kurulması noktasında
görüş alışverişi ve son olarak da Horizon 2020 TÜBİTAK Des-
tek ve Ödül Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook