TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 21

21
TÜBİTAK
TÜBİTAK ile Kırgızistan
Arasında İşbirliği Protokolü
İmzalandı
Ülkemiz bilim insanları ile Kırgız bilim insanları arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 30 Aralık 2014 tarihinde, TÜ-
BİTAK ile Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi (National Aca-
demy of Sciences of the Kyrgyz Republic – NAS KR) arasında
Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.
Bahsekonu protokol uyarınca, Türk bilim insanları ile adı
geçen ülkenin bilim insanları arasındaki ortak araştırma ve
geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenebilecek. Aynı zamanda,
sözkonusu ülke ile bilim insanı değişiminde bulunulması ve
bilimsel/teknolojik bilgilerin paylaşımı da mümkün olacak.
T Ü B İ T A K i l e K ı r g ı z i s t a n B i l i m K ö p r ü s ü
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook