TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 10

10
Bülten
AGUSTOS
2016
Ü n i v e r s i t e l i G e n ç l e r i m i z “ E f f i c i e n c y C h a l l e n g e E l e c t r i c V e h i c l e ” d a Y a r ı ş t ı
Teknik kontrollerden sonra elektromobilde 34 araç, hidro-
mobilde 5 araç yarışmaya hak kazandı. Tüm katılımcı takım-
lara maddi desteğin verildiği yarışlarda Hidromobil katego-
risinde yarışacak araçlara bu yıl dört tekerlekli, iki kapılı şehir
konseptine geçilmesinden dolayı 30 bin lira destek verildi.
Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin sonunda takımların amacı
en az enerji sarfiyatı olan elektrikli ve hidrojenli aracı üret-
mektir. Bu anlamda her kategorinin birincisine 25 bin lira
ödül verildi. Takımlar enerji verimliliğinin yanında tasarım-
ları ve araç parçalarının yerli olması durumuyla da ödüllen-
dirildi. Öğrencilerin araçlarının önemli alt parçalarını (motor,
motor sürücü vb.) kendilerinin tasarlayıp üretmesini teşvik
etmek amacıyla 10 bin liraya kadar “Yerli Ürün Teşvik Ödülü”
verildi.Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK Genel Sekreteri Süleyman
Yaşar, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz ve diğer
ilgililer tarafından verildi.
Yarışma Sonuçları
Performans Ödülleri:
Elektromobil kategorisinde performans ödülleri enerji tü-
ketimleri değerlendirilerek belirlendi. İstanbul Üniversitesi
Milat 1453 takımı birinci, Trakya Üniversitesi Pehlivan Team
ikinci, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektroaydın Takımı üçün-
cü oldu.
Hidromobil kategorisinde performans ödülleri hidrojen
tüketimleri değerlendirilerek belirlendi. Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, Sirius aracı birinci;
Anadolu Üniversitesi, Hidroana Takımı, Dorlion aracı ikinci
ve Çukurova Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği, Hidromo-
bil Takımı, Hidrova aracı üçüncü oldu.
TasarımÖdülleri
Elektromobil kategorisinde araçlarının düşük enerji tüke-
timleri nedeniyle Atatürk Üniversitesi Atakar takımı ile Çu-
kurova Üniversitesi Çukurova Takımı’na verilmesine karar
verildi.
Hidromobil kategorisinde motor sürücü ve enerji yönetim
sistemlerinin tasarımı nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversite-
si Kocatepe takımına verildi.
Kurul Özel Ödülleri
Elektromobil kategorisinde kısıtlı imkânlarına rağmen ilk
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook