TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, yarışa katılan takımların alanda
kurulan çadırlarını gezdiklerine değinerek, gençlerin heye-
canı ve araçlar üzerinde yaptıkları çalışmaların gelecek için
umut verdiğini belirtti.
Türkiye’de gerek üniversiteler gerek TÜBİTAK’ta alternatif
enerjili araçlarla ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü vur-
gulayan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu, “Türki-
ye’de bu çalışmalara yoğun destek veriliyor. Bütün dünyada
bu çalışmalar yapılıyor fakat konvansiyonel motorların çok
ciddi altyapısı var. Bunlardan dönüşüm çok kolay olmuyor
ama önümüzdeki 5 yıl içinde yollara ciddi bir şekilde çıkma-
ya başlayacaklar. İçten yanmalı motorlarda treni kaçırdık, şu
anda elektrikli araçlarla bu açığı kapatarak iyi bir noktaya
gitmek üzere çalışma yapıyoruz” değerlendirmesinde bu-
lundu.
“Efficiency Challenge Electric Vehicle”
Alternatif Enerjili Araç Yarışları bu yıl “Efficiency Challenge
Electric Vehicle” adıyla düzenlendi. 2005 yılından bu yana
10.000’in üzerinde üniversite öğrencisine ulaşılan yarışlar
ile katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkânı
edinmesi ve bu alanda motor, motor sürücü vb. katma de-
ğeri yüksek araç bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlandı.
Bu yıl yarışlara Elektromobil (batarya elektrik enerjili araç)
kategorisinde toplam 66, Hidromobil (hidrojen enerjili araç)
kategorisinde ise toplam 16 takım başvuru yaptı. 1 Ağus-
tos’ta yapılan resmi kayıtların ardından Elektromobilde 42,
Hidromobilde ise 7 aracın yarışlara katılması planlandı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook