TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
maliyet olarak biraz sıkıntılı olduğu için şu anda 26 bölgede
bunları yapacağız. En gelişmişi en ileri seviyede olan Bur-
sa Bilim Teknoloji Merkezi bunlara örnek olacak. Belediye
başkanımızı ve çalışanları tebrik ediyorum. Diğer bilim mer-
kezlerinin gerçekleştirilmesinde Bursa öncü olarak bir kat-
kı sağlayabilir. Çocuklarımızın gençlerimizin yetişmesi için
bunların çok önemli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.
Açılış Kurdelasını Bakan Özlü Kesti
Bakan Özlü ve beraberindekiler daha sonra Devr-i Dino-
zor Sergisi’nin açılışını yaptı. Tüm Bursalıları sergiyi gezme-
ye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,
“300’ün üzerinde deney düzeneği ile çocuklarımıza okul-
larda gördükleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkâ-
nı sağlayan Bilim ve Teknoloji Merkezimize belli aralıklarla
dünya çapında sergiler getiriyoruz. Bunlardan biri de dino-
zorlar sergisi. Dünya tarihi boyunca milyonlarca yıl önce
dünyamızda yaşamış olan canlıları tüm yönleri ile tanıtan
güzel bir sergi. Özellikle çocuklarımızın seveceğini düşünü-
yorum ve tüm halkımızı sergiyi gezmeye davet ediyorum”
diye konuştu.
Dinozorların Dünyasına Keşif
TÜBİTAK’ın BTM için getirttiği ve birçok ülkede büyük ilgi
gören “Devr-i Dinozor” sergisinde üç farklı çağda yaşamış,
13 ayrı dinozorun birebir replikaları yer alıyor. Serginin se-
naryosu, bilimsel verilerin ışığında tanımlanmış dönemle-
re göre belirlenirken, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin
içinde izlenime sunulan gezici sergi, 534 metrekareli dev bir
alan üzerine kuruldu.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook