TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 6

6
Bülten
AGUSTOS
2016
Ü n i v e r s i t e l i G e n ç l e r i m i z “ E f f i c i e n c y C h a l l e n g e E l e c t r i c V e h i c l e ” d a Y a r ı ş t ı
Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışların ilk günkü ayağında, hid-
rojenle çalışan araçların yer aldığı “hidromobil” mücadele-
sinde Yıldız Teknik Üniversitesi birinci, Anadolu Üniversitesi
ikinci, Çukurova Üniversitesi üçüncü oldu. İkinci gün düzen-
lenen “elektromobil” kategorisinde mücadelede İstanbul
Üniversitesi Milat 1453 Takımı birinci, Trakya Üniversitesi
Pehlivan Team ikinci, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektroay-
dın Takımı üçüncü oldu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca (TÜBİTAK) düzenlenen ve büyük mücadeleye
sahne olan “Alternatif Enerjili Araç Yarışları” Kocaeli’de gerçekleştirildi. Körfez Yarış Pisti’nde yapılan
yarışmalar bu yıl “hidromobil” ve “elektromobil” kategorilerinde düzenlendi.
Üniversiteli Gençl
“Efficiency Challenge Ele
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook