TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 4

4
Bülten
AGUSTOS
2016
D e m o k r a s i B i l d i r i s i
Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 gecesinde şerefli Türk Ordumu-
zun içerisindeki paralel yapılanmanın uzantısı çeteler tara-
fından milli iradeye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapılan
bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu hain darbe
girişimini yapan gözü dönmüş hainler hiçbir ayrım gözet-
meden Türk Bayrağı taşıyan millet evlatlarına, güvenlik teş-
kilatına, Gazi Meclisimize ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemize
bomba atarken hiçbir değer yargısı gözetmemiştir.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Meclise ve halkın toplandı-
ğı yerlere atılan her bomba milli iradeye, milletin yüreğine
atılmıştır. Türkiye yıllardır terör örgütleri ile teröristlerle mü-
cadele etmektedir. 15 Temmuz’da yaşadığımız bu hunhar dar-
be girişimi şimdiye kadar yaşadığımız en alçak terör hareketidir.
Milletin ordusunun içerisine sızmış bu hain güruh, ke-
netlenmiş bir milletin duruşu ile amacına ulaşamamıştır.
Türkiye’nin başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimize yaptığı kritik çağrının
karşılık bulması ile bu oyun bozulmuştur. Bu süreçte Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanının, Hükümet üyelerinin, siyasi parti
liderlerinin ve medyanın darbe teşebbüsüne karşı duruşu,
demokrasiyi sahiplenmesi takdire şayandır.
Devlet içerisindeki paralel bir yapılanmanın uzantısı olan
bu silahlı terör örgütü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu’nu (TÜBİTAK) daha önceki süreçte ele geçirmeye
çalışmış, fakat amacına ulaşamamıştır. Geçtiğimiz dönemde
TÜBİTAK, paralel yapıyla mücadelesini en etkin şekilde ver-
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
BİLİM KURULU DEMOK
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook