TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 12

12
Bülten
AGUSTOS
2016
D e v r - i D i n o z o r S e r g i s i ’ n i B i l i m , T e k n o l o j i v e S a n a y i B a k a n ı A ç t ı !
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), TÜBİTAK’ın desteği
ile 150 milyon yıl önce dünya hayatına egemen olan dino-
zor replikalarını Bursalılarla buluşturdu. TÜBİTAK’ın desteği
ile hazırlanan Devr-i Dinozor sergisini ilk gezen isim Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü oldu.
“BilimMerkezlerini Yaygınlaştırıyoruz”
Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü beraberinde Bursa
Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl
Başkanı Cemalettin Torun ve Bursa Bilim Teknoloji Merkezi
Genel Koordinatörü Rıfat Bakan ile birlikte Bursa Bilim ve
Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Tüm deney
düzeneklerini yakından inceleyen Bakan Özlü, girdap tüne-
linden geçti, Max Flight ile sanal pilotluk deneyimi yaşadı.
BTM’ye hayran kalan Bakan Özlü, “Mükemmel bir proje, gü-
zel hazırlanmış. Biliyorsunuz TÜBİTAK Türkiye’de 81 ilde bi-
lim merkezleri kurma yönünde bir proje başlatmıştı. Bu tabi
Devr-i Dinozor Sergisi’ni
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Açtı!
TÜBİTAK’ın desteği ile hazırlanan Devr-i Dinozor Sergisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü tarafından ziyarete açıldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook