TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın Gençlere Yönelik
Elektronik Popüler Bilim Dergisi
İlgi çekici yazıların, merak edilen soruların cevaplarının ve
en son bilimsel gelişmelerin yer aldığı Bilim Genç, her gün
güncellenen içeriğiyle bilgiye ücretsiz ulaşmanızı sağlıyor.
Bilim Genç’te yer alan video, infografik, animasyon gibi zen-
ginleştirilmiş içerikler sayesinde bilimsel konular daha kolay
anlaşılıyor. Bilim Genç’in “Deney Kutusu” ve “Tasarla ve Yap”
gibi etkileşimli köşeleri gençlere sadece okuyarak değil izle-
yerek ve uygulayarak öğrenme imkânı sunuyor. Okuyucular
fotoğraf ve projelerini BilimGenç’teki profil alanlarında pay-
laşarak bilimin renkli dünyasına adım atabiliyor. Matemati-
ğe ilgi duyan okuyucular Ayın Matematik Sorusu köşesinde
her ay yayınlanan sorularla matematik becerilerini sınıyor.
Gençlerle bilim arasında köprü olmayı hedefleyen Bilim
Genç, söyleşi ve kafe etkinlikleri ile gençleri bilim insanları
ile buluşturuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen
bu etkinlikler ve Bilim Genç’te yer alan videolar ve röpor-
tajlar sayesinde gençler, uluslararası alanda bilime katkı
sağlayan başarılı Türk bilim insanlarını tanıyabiliyor, hayat
öykülerini öğrenebiliyor ve araştırmalarından haberdar ola-
biliyor. Bilim Genç’e internet sitesi ve mobil uygulamalar
sayesinde bilgisayarlarınızdan, tabletlerinizden ve cep tele-
fonlarınızdan erişebilirsiniz.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook