TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
an Üniversite Kalmadı
“Destek Almayan Üniversite Kalmadı”
Prof. Arcaklıoğlu, desteklenen projelerin süresi, bütçesi ve
hedef kitlesi itibarıyla farklılık gösterdiğini, akademisyen-
lere her türlü kolaylığı sağlayabilmek için ellerinden gele-
ni yaptıklarını söyledi. Proje başvurularının şu anda online
alındığını, ancak kısa süre sonra elektronik imzayla alınmaya
başlayacağını bildiren Arcaklıoğlu, şu bilgileri verdi:
“Türkiye genelinde üniversitelere verilen desteklerde
2003 yılına kadar 50 milyon ve üzeri destek alan il ve üni-
versite bulunmuyordu. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de-
ki üniversitelerin bir miktar destek aldığını görüyoruz. İlin
büyüklüğü ve üniversitenin birikimine göre 2015 yılında
destek almayan üniversitenin kalmadığını görüyoruz. Her
alanda destek vermeye devam ediyoruz. 10 ayrı araştırma
destek grubumuz var.”
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook