TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
miş ve bundan sonra da en etkin şekilde sürdürmeye devam
edecektir.
Özellikle bilinmesini istiyoruz ki; egemenliğin ve iktidarın
tek kaynağı millet iradesidir. Millet iradesini askıya almaya,
zaafa uğratmaya ve yok saymaya yönelik yapılan her türlü
eylem ve plan içerisinde olanlar şimdi adalet önünde yüce
milletimize hesap vereceklerdir. 15 Temmuz Darbe girişimi-
nin akamete uğraması ile ülkemiz ve demokrasimiz alçakça
süregelecek olan terör belasına karşı üstünlük sağlamıştır.
1960’da başlayan ve belirli aralıklarla yaşadığımız darbe ve
muhtıra dönemleri de artık tarih olmuştur.
Bu alçak kalkışmaya karşı mücadelede hayatını kaybeden
demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Demokrasiyi
ilke edinerek ülkemizi sahiplenerek sokaklara çıkan, hayatını
ortaya koyan milletimizin her bir ferdine, o gece hızla görev
yerlerine gelerek kurumumuzu tehdide karşı korumak için
çalışan TÜBİTAK ailemizin değerli üyelerine ve darbe giri-
şimcilerine karşı mücadele veren güvenlik güçlerimize de
teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TÜBİTAK BİLİM KURULU
RAŞTIRMA KURUMU
ASİ BİLDİRİSİ
HAKİMİYET
MİLLETİNDİR
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook