TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 18

18
Bülten
AGUSTOS
2016
Bilim Çocuk dergisi okulda da eğitimi destekleyici önemli
bir kaynak. Yer verilen yazılar ve etkinlikler, farklı, ilginç ve
öğretimi kolaylaştıracak şekilde hazırlanıyor. Dergideki yazı-
lardan, köşelerden ve eklerden öğretmenler de yararlanıyor.
Bilim Çocuk, TÜBİTAK’ın yedi yaş üzeri çocuklar için hazır-
ladığı bir popüler bilim dergisi. Bilim Çocuk dergisi 15 Ocak
1998’den bu yana, her ayın 15’inde piyasaya çıkıyor.
Bilim Çocuk dergisinin amacı çocuklara bilimi küçük yaş-
tan başlayarak sevdirmek. Onlarda araştırma, soru sorma,
merak etme ve okuma isteği uyandırmak. Ayrıca bilimin ya-
şamın bir parçası olduğunu göstermek.
Bilim Çocuk dergisinde bilimle ilgili konularda, herkesin
anlayabileceği bir dil ve anlatımla hazırlanan yazılar yer
alıyor. Dergide birçok köşe de bulunuyor. “Ne Var Ne Yok”,
“Gökyüzü Günlüğü”, “Evde Bilim”, “Sorun Söyleyelim”bunlar-
dan bazıları. Bilim Çocuk dergisiyle birlikte bilgi kartı, ma-
ket, poster, masaüstü oyunu ve kitapçık gibi çeşitli ekler de
veriliyor.
B i l i m Ç o c u k D e r g i s i
TÜBİTAK
BilimÇocuk Dergisi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook