TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 8

8
Bülten
AGUSTOS
2016
“Yerli olarakbir şeyler tasarlamaya ve üretmeye başladık”
Yarışların Türkiye’deki üniversitelerde heyecan uyandırdı-
ğını anlatan Prof. Dr. A. Arif Ergin, üniversitelerde bu yarışlar
için üretimler gerçekleştirildiğini ifade etti.
Prof. Dr. A. Arif Ergin, bazı araçların Türkiye’de yapıldığını
belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
“Yerli olarak bir şeyler tasarlamaya ve üretmeye başladık.
Hedefimiz, tasarımları Türkiye’de yapalım, dünya kalitesi ve
üstünde üretelim, yurt dışında da ürettirelim. Bu da bizim
millilik anlayışımızın içine giriyor. Bu konuda alın teri döken-
lerin sanayimize intikal edip, onlarla ülke çapında bir yaygın-
laştırmaya gittiğini görmek istiyoruz. Bu yarışlar bu açıdan
bir kıvılcım. Çeşitli sanayi kuruluşları tarafından bize geri
dönüşler başladı.”
Prof. Dr. Arif Ergin, gelecek birkaç yılda sanayinin de bu-
ralara destek vereceğini ve daha güzel ürünler çıkarılması
adına adımlar atılacağını sözlerine ekledi.
Hidromobil Yarışlarının başlangıç startını Erol Arcaklıoğlu
verdi. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
TÜBİTAK’ın temel görevlerinden birinin bilim insanı yetiş-
tirmek ve bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmak olduğunu
belirterek, Kocaeli’de düzenlenen yarışların bu iki hedefi de
karşıladığını söyledi.
Yarışlarla öğrencilere özgüven kazandırmayı ve gelecekte
Ar-Ge çalışmalarına daha fazla vakit ayırmalarını sağlamayı
amaçladıklarını dile getiren Prof. Dr. Arcaklıoğlu, şöyle de-
vam etti:
“10 yılı aşkın süre güneş enerjili araç yarışlarını düzenle-
miştik. Orada belli bir doyuma ulaşıldı. Geçen yıldan itibaren
elektromobil ve hidromobil yarışlarını yapıyoruz. Bu yılki ya-
rışlara yaklaşık 30 üniversite farklı takımlarla katıldı. Bugün
hidromobil enerjili araçlarınmücadelesiyle başlayan yarışlar,
yarın elektromobil kategorisindeki takımların mücadelesi-
nin ardından sona erecek.”
Ü n i v e r s i t e l i G e n ç l e r i m i z “ E f f i c i e n c y C h a l l e n g e E l e c t r i c V e h i c l e ” d a Y a r ı ş t ı
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook