TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 20

20
Bülten
AGUSTOS
2016
B i l i m v e T e k n i k D e r g i s i
Bilim ve Teknik Dergisi
Nesiller büyüten aylık popüler bilim dergisi Bilim ve Tek-
nik, her ayın 1’inde çıkıyor. 1967 yılından beri güncel bilim-
sel ve teknolojik gelişmeler ışığında hazırlanan Bilim ve Tek-
nik Dergisi, Ekim sayısıyla (587) birlikte 50. yaşına girmeye
hazırlanıyor. Ağustos ayında 585. sayısını yayımlayan Bilim
ve Teknik Dergisi, her ay yaklaşık 40 bin adet basılıyor.
Anlaşılır, görselleştirilmiş, sürükleyici ve özgün bilimsel
içeriği ve on binlerce öğrenciye ulaşılan bilim söyleşileri ile
gençlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor. İçerdiği
konu çeşitliliği ile 14 yaş ve üzeri, geniş bir okuyucu kitle-
sine hitap eden Bilim ve Teknik Dergisi’ne bir yıl için abone
olan herkese, derginin yanı sıra e-dergi aboneliği ve e-dergi
arşivine erişim 121 TL yerinde sadece 70 TL.
Abonelik için:
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook