TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 8

8
Bülten
TEMMUZ 2016
T Ü B İ T A K B i l i m G e n ç K a f e ’ d e B i l i m İ n s a n l a r ı G e n ç l e r l e B u l u ş u y o r
TÜBİTAK Bilim Genç Kafe’de Bilim İnsanları
TÜBİTAK’ın yeni ücretsiz elektronik dergisi Bilim Genç,
gençlerle bilim arasında köprü olmak için yalnızca elektro-
nik bir popüler bilim dergisi olmakla kalmıyor, aynı zaman-
da gençlerin bilimin renkli dünyasını keşfetmesini sağlaya-
cak farklı projelere de imza atıyor. Gençleri geleceğe yön
veren bilim insanlarıyla bir masa etrafında buluşturan Bilim
Genç Kafe etkinlikleri de bunlardan biri.
Farklı bilimsel konuların konuşulduğu Bilim Genç Kafe
etkinliklerinde, gençler alanında uzman bilim insanlarıyla
sohbet etme ve onlara soru sorma fırsatı yakalarken bilim
insanları da deneyimlerini ve araştırma konularını gençlerle
doğrudan paylaşabiliyor.
Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve Yozgat gibi farklı şehirler-
de de gerçekleştirilen bu etkinliklere ilgi hayli yoğun. Şim-
diye kadar birbirinden farklı konular üzerine yapılan Bilim
Genç Kafe etkinliklerinde farklı yaş gruplarından bilime ilgi
duyan birçok konuk ağırlandı.
Kimler Konuk Oldu, Hangi Konular Konuşuldu?
İlk BilimGenç Kafe etkinliği ekimayında Ankara’da gerçek-
leştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden
Doç. Dr. Bilge Demirköz’ün konuk olduğu “CERN ve Bir Ev-
ren Bulmacası”isimli etkinlikte CERN’de yapılan araştırmalar,
karadelikler, parçacık fiziği gibi konularla ilgili en çok merak
edilen sorular cevaplandı. Dr. Demirköz, bu alanda kariyer
yapmayı planlayan gençlerin önündeki uzun ve meşakkatli
yolun nasıl aşılacağına dair ipuçları da verdi.
Diğer bir etkinlik İstanbul Sancaktepe Bilim Merkezi’nde
gerçekleştirildi. “Beynin Gizemi” isimli Bilim Genç Kafe et-
kinliğinde beyinde bilginin kaydedilmesinden Alzheimer’e
kadar pek çok konu konuşuldu. Gebze Teknik Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Işıl Ak-
san Kurnaz’ın konuk olduğu etkinliğe özellikle her yaştan
tıp ve biyoloji meraklıları katıldı.
Bir diğer Bilim Genç Kafe etkinliği “Doğadaki İnsan”Serdar
Kılıç’ın katılımıyla yapıldı. “Doğa ve İnsan” konulu etkinlikte
Kılıç, doğaya ve doğada yaşamaya dair ilginç ve önemli bil-
Geleceğe yön veren bilim insanlarıyla, simit ve çay eşliğinde bilim konuşuyoruz.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook