TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM 2015 Yılı Araştırma ve Destek Ödülleri Töreni
Başarıyı teşvik etmek ve çalışanları takdir etmek amacıyla
her yıl geleneksel olarak düzenlenen “2015 Yılı Araştırma ve
Destek Ödülleri Töreni”; MAM Başkanı, MAM Başkan Yardım-
cıları, BİLGEM Başkanı, BİLGEM Başkan Yardımcıları, TÜSSİDE
Müdürü, MAM Enstitü ve Birim Yöneticileri ile çok sayıda
MAM çalışanı katılımıyla gerçekleştirildi.
MAM’da gerçekleştirilen törende, TÜBİTAK MAM Başkanı
Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından yapılan açılış konuş-
masının ardından, TÜBİTAK MAM’da 10 - 15 - 20 - 25 - 30
yılını dolduran çalışanlara teşekkür belgeleri verildi. “MAM
Araştırma ve Destek Ödülleri” kapsamında, “Araştırma Des-
tek”, “Teknoloji Geliştirme”, “İnovasyon” ve “En Başarılı Araş-
tırma Ekibi” kategorilerinde ödül almaya hak kazanan çalı-
şanlara ödülleri takdim edildi.
Yürütülen tüm çalışmaların daha verimli ve etkin hale
getirilmesi için yapılan her türlü bilgi, deneyim, paylaşım,
eğitim ve danışmanlık destekleri, test ve analiz çalışmaları,
yöntem ve süreç geliştirme çalışmaları kapsamında verilen
“Araştırma Destek Ödülü”nü, İnsan Kaynakları Birimi’nden
Ferdağ Aydoğan ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ens-
titüsü’nden Harun Kocaağa aldı.
Geliştirilen ürün ve teknolojilerin ülkemize sağlayacağı
ekonomik fayda gözetilerek verilen “Teknoloji Geliştirme
Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nden
“Ilık Karışım Asfalt Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi”
Proje Ekibi Dr. Hansu Julide Köroğlu, Dr. Pembe Hande Öz,
Dr. Şerife Sarıoğlan, Dr. Bahar Özmen Monkul, Selcen Temel,
Mahmut Ateş, Dr. Eyüp Şimşek ve Osman Kurulu aldı.
Geliştirilen ürün ve teknolojilerin yenilikçi niteliği ve uy-
gulama potansiyeli göz önünde bulundurularak verilen
“İnovasyon Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü’nden“Cerrahi Uygulamalar içinYeni Nesil Antimik-
robiyal ve Hemostatik Kompozit Meshlerin Geliştirilmesi ve
Üretilmesi” Proje Ekibi Doç. Dr. Serdar Sezer, Doç. Dr. Hacer
Doğan, Ümran Aydemir Sezer, Kevser Öztürk, Nevin Bekir,
Dr. Alican Vatansever ve Dr. Merve Gürtekin Seden aldı.
TÜBİTAK MAM ile işbirliği içindeki çalışmalarıyla en bü-
yük kazanımı sağlayan kurum dışı paydaşlarımıza verilen
“İşbirlikteliği Ödülü’’nü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
adına TKİ Ar-Ge Daire Başkanı Mustafa Ziypak aldı. Yaptıkları
çalışmalarla teknoloji, ürün ve bilimsel çalışma alanlarında
kurumumuza en önemli katkıyı sağlayan çalışma grubuna
verilen “En Başarılı Araştırma Ekibi Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM
Enerji Enstitüsü’nden “Güç Sistemleri Analiz ve Planlama
Grubu” Proje Ekibi Özgür Tanıdır, İsmail Elma, Sinan Eren,
Mustafa Ozan Çakır, Ali Haydar Güverçinci, Engin Berk Öz-
men, Okan Bonçukcu, Yunus Can Ölmez, Burak Özsoy ve
Yusuf Yanık aldı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook