TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 2

Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
Harran Üniversitesi’nde
TÜBİTAK Akademik Ar-Ge
Desteklerini anlattı.
Türkiye bugün, araştırma ve
inovasyona ayırdığı kaynaklar ve
çeşitlendirdiği destek programları
ile uluslararası arenada iddialı bir
ülke konumuna geldi.
Sf.4
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. A. Arif Ergin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yusuf Karaca
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Baskı
Dorukkaya MatbaacılıkYayıncılık
Reklamcılık Madencilik Enerji ve İnşaat A.Ş.
Macun Mah. 195 Cad. No: 2/1
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 397 11 97
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
email:
05.07.2016
Sf.7
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook