TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 18

18
Bülten
TEMMUZ 2016
PAVO ve DEMA firmalarında çalışan mühendisler tarafın-
dan, tamamen yerli olarak üretilen “Aşırı Akım, Aşırı ve Dü-
şük Gerilim ve Frekans Rölesi”, şebekedeki tüm birimler ile
hem en son haberleşme protokolü olan IEC 61850, hem de
eskiden gelen (legacy) haberleşme protokolleri olan Mod-
bus RTU, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC 60870-5-103 üzerinden,
fiber veya bakır portlarından merkezle haberleşiyor. Anlık
haberleşmenin önemli olduğu şebekede Röle, piyasada-
ki rakiplerinden farklı olarak, üzerinde barındırdığı layer-2
anahtar (switch) özelliği ile etrafındaki birimleri de (analizör,
sayaç, yönetim birimleri ve diğer), kendi üzerinden haber-
leştirebiliyor.
PAVO Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Alper Şener, akıllı elektrik şebekelerinin, Enerji
sektörünün en popüler konusu olduğuna dikkat çekerek,
Dünya’daki tüm üretim, iletim ve dağıtım firmalarının bu
alanda araştırma geliştirme yaparak, gelecekteki yatırımla-
rını şekillendirdiklerini belirtti. Akıllı şebekelerdeki asli ama-
cın, uç noktadaki tüm enerji unsurlarını merkezden kontrol
ve kumanda ederek, enerjiyi verimli kullanarak, gereksiz
Elektrik Kesintilerini ve Enerji Kay
elektrik kesintilerinden ve yatırımlardan, enerji kayıpların-
dan kurtulmak olduğunu ifade eden Alper Şener, “Şebeke-
deki tüm unsurların birbirleriyle gerçek zamanlı anlaşabil-
mesi, konuşabilmesi için IEC 61850 protokolü ve standardı
çıkartılmış ve beraber çalışabilme (interoperability) sorunu
çözümlenmiştir. Ayrıca enerji dağıtım firmalarına en çok
lazım olan seçicilik (selektivite) konusu, IEC 61850 haber-
leşme hattı üzerinden yalnızca GOOSE özelliğini kullanarak
maksimum 150 ms içerisinde blokaj işlemini yapıp arızayı
temizleyebilmektedir. Bu işlem sırasında enerji hattından
beslenen çok sayıdaki arızasız bölgeler kısa devrenin yara-
tacağı gerilim düşümünü hiçbir şekilde hissetmezler” dedi.
Alper Şener, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle geliştirdikleri Rö-
le’nin, geniş renkli TFT ekran ve membrane tuş takımına sa-
hip olduğunu, çok zengin standart ya da müşteri özel rapor-
ları ile tüm beklentileri karşıladığını belirtti. Ürünlerinin, röle
test cihazına ihtiyaç duymadan aktif edilmiş eşiklerini test
edebilen fonksiyon testi özelliği ile benzerlerinden ayrıldı-
ğına değinen Şener, şu bilgileri verdi: “Ekranın büyük olması
nedeniyle akım ve gerilim bileşenlerini 2-3 metre uzaklıktan
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
PAVO ve DEMA firmalarının TEYDEB desteğiyle geliştirdikleri “Aşırı Akım, Aşırı ve Düşük Gerilim ve
Frekans Rölesi”, yenilikçi özellikleriyle pazarda farklılık ve katma değer oluşturacak.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook