TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Gençlerle Buluşuyor
giler aktardı.
Konuları popüler alanda olmasına önem verilen Bilim
Genç Kafe’nin İstanbul’da gerçekleştirilen bir diğer etkinli-
ğinde “İnsansız Hava Araçları” konuşuldu. Bu etkinliğin ko-
nuğu ilk yerli insansız hava aracını gelişrilen Baykar Maki-
na’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dı.
Ankara’daki bir diğer Bilim Genç Kafe etkinliğinin konuğu
NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) görev yapan Dr. Umut
Yıldız oldu. “Robotlar Uzayda Ne Yapıyor?” konulu etkinlikte
evrenin yapısı, uzay araştırmalarında kullanılan teknolojiler,
NASA ve ilgili pek çok konu konuşuldu. Özellikle üniversite
öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, astronomi ala-
nında kariyer yapmak isteyen gençlerin yanı sıra uzay ve ev-
ren gibi konulara ilgi duyanlara da NASA’da görevli bir bilim
insanıyla sohbet etme fırsatı sundu.
Farklı alanlara ilgi duyan okuyuculara ulaşmayı hedefle-
yen Bilim Genç, diğer bir kafe etkinliğinde Bilim ve Teknik
dergisine her ay bilim kurgu köşesi hazırlayan Çankaya Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.
Emre Sermutlu’yu ağırladı. Bilim kurgu meraklılarının yoğun
ilgi gösterdiği bu etkinlikte bilimsel ve teknolojik gelişme-
lerden beslenen bu hikâyelerin bilim dünyasına nasıl yön
verebildiğinden nasıl bilim kurgu yazarı olunabileceğine
kadar pek çok konu konuşuldu.
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nden Prof. Dr. Si-
nan Sertöz ile gerçekleştirilen “Matematik ve Hayat” konulu
Bilim Genç Kafe etkinliğinde matematiğin bilinmeyen yön-
leri ve hayatı algılamada üstendiği roller konuşuldu.
Ankara’da düzenlenen başka bir BilimGenç Kafe’nin konu-
ğu Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Radyasyon On-
kolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit oldu.
Bu etkinlikte “Kanserle İlgili Gerçekler ve Yanlış Bilinenler”
konuşuldu. Dr. Özyiğit’in katıldığı bir diğer Bilim Genç Kafe
etkinliği de Yozgat’ta gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Yozgat
Fen Lisesi’nden konukların katıldığı bu etkinlik, özellikle tıp
alanında kariyer yapmayı planlayan gençler için hayli faydalı
oldu.
“Antarktika’ya Doğru” konulu Bilim Genç Kafe de hayli yo-
ğun ilgi gördü. Etkinliğin konuğu geçtiğimiz nisan ayında
Türkiye’nin Antarktika’da araştırma üssü kurması ile ilgili ça-
lışmalar yapan Türk bilim insanı ekibinden Dr. Bülent Göz-
celioğlu’ydu. TÜBİTAK Bilim Genç dergisi yayın yönetmeni
Dr. Bülent Gözcelioğlu Antarktika deneyimlerini, kıtaya nasıl
gidildiğini, kıtada bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını ve
Antarktika’da Türk araştırma üssünün kurulması için neler
gerektiğini meraklılarıyla konuştu.
Farklı alanlardan bilim insanlarının katılımıyla farklı şehir-
lerde devam etmesi planlanan Bilim Genç Kafe etkinlikleri-
nin kapıları herkese açık olsa da katılımcı sayısı sınırlı. Bilim
dolu keyifli bir sohbete katılmak isteyenler etkinlikleri www.
bilimgenc.tubitak.gov.tr adresinden takip edebilir ve masa-
lar dolmadan Bilim Genç Kafe’deki yerlerini ayırtabilirler.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook