TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 26

26
Bülten
HAZİRAN 2016
TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN bilgi, deneyim, uzmanlık
ve altyapılarını karşılıklı paylaşıma açmak ve birlikte çalış-
malar yürütmek vasıtası ile ülkemizin ekonomik ve stratejik
gelişimine etkin katkılarda bulunmaya yönelik yapacakları
işbirliklerinin temel usul ve esaslarını belirleyen protokole
imzalarını attılar.
TÜBİTAK BİLGEM ev sahipliğinde imzalanan protokole
göre iki kurum, Taktik Operasyon Bilgi Sistemleri, Karar Des-
tek Hizmetleri, Sayısal Kayıt ve Arşiv Yönetimi, Hava Trafik
Yönetimi alanları ile Siber Güvenlik Veri Sızıntı ürününde
birlikte çalışacak. Kurumlar, işbirliği alanı ve belirlenen ürün-
ler çerçevesinde aynı zamanda fikri mülkiyet yönetimi, tek-
noloji transferi, değişik iş modelleri ile ticarileştirme, üretim,
tanıtım ve pazarlama alanlarında da işbirliği yapacak.
İmza törenine BİLGEM’den Merkez Başkanı Prof. Dr. Hacı
Ali Mantar, İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğ-
lu, Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcısı
Dr. Suat Genç, UEKAE Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner, BTE
Müdürü Dr. Mehmet Sezgin, SGE Müdürü Mustafa Dayıoğlu,
Başkan Danışmanı Dr. Lami Kaya, ilgili birim ve proje yürütü-
cüleri katıldı. HAVELSAN’dan ise Genel Müdür Ahmet Hamdi
Atalay, Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık,
Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Göker Canıtezer, Siber Güven-
lik Direktörü Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu, İsmail Erdoğan ve
Murat Pekgüleç katıldı.
Törende açılış konuşması yapan BİLGEM Başkanı Prof. Dr.
Hacı Ali Mantar, imzalanan protokolün TÜBİTAK açısından
da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Yeni proje-
lere adımızı yazdırmamızı sağlayacak önemli bir imzayı atı-
yoruz. Birlikte bu protokolün de verdiği güçle yeni projelere
imza atacağımızı umuyorum” dedi.
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise, ko-
nuşmasında, protokol ile yaşanacak kaynak verimliliğine
vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Protokol ile ülkemizin
kaynakları verimli kullanılarak, aynı teknolojik çalışmaların
farklı kurumlarda tekrarlanmasının, yani kaynak israfının
önüne geçilecektir. Bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan ürün-
ler ve çözümlere daha hızlı ulaşılabileceğiz. Aynı zamanda
sanayileştirme alanındaki işbirliğimiz, yurtdışı pazarlama
faaliyetlerinde de güç kazanarak devam edecektir. HAVEL-
SAN, Türkiye’de bilimsel ve teknik araştırmanın en köklü ve
güçlü kuruluşu TÜBİTAK’ın geliştirdiği her türlü teknoloji,
sistem ve cihazın sanayileştirilmesine taliptir.”
Program, teknik saha gezisiyle devam etti. İşbirliği yapılan
ya da yapılabilecek proje grupları yerinde ziyaret edildi, bilgi
paylaşımında bulunuldu.
B İ L G E M - H A V E L S A N İ ş b i r l i ğ i
BİLGEM-HAVELSAN İşbirliği
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook