TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM’den Kripto Çocuk Atölyesi
TÜBİTAK BİLGEM, Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen
“23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”nde, “Kripto Çocuk
Atölyesi”yle yer aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve
41 ülkeden yaklaşık bin çocuğun katıldığı festivalde, TÜ-
BİTAK BİLGEM UEKAE ve BİLGEM Kurumsal İletişim Birimi
işbirliğinde “Kripto Çocuk Atölyesi” düzenlendi. BİLGEM,
yaşlarına uygun seviyede hazırladığı matematik ve kripto-
loji oyunları ve sorularıyla, çocuklarda kriptolojiye karşı bir
farkındalık yaratarak matematiği sevdirmeyi hedefledi. Okul
öncesi, ilköğretim 1., 2. ve 3. kademe öğrencileriyle birbi-
rinden farklı Matematik ve Kriptoloji sunumları ve oyunları
gerçekleştirildi. Okul öncesi için, “bilim nedir, şifre nedir, sayı
ve matematik nedir, sayıları nerelerde kullanırız” sorularıy-
la birlikte, basit toplama ve çıkarma işlemleri, sıralama ve
eşleştirme oyunları oynandı. İlköğretim 1.,2. ve 3. kademe
öğrencileri için farklı seviyelerde TÜBİTAK Matematik ve
Kripto Sayı ve Zeka Oyun Kartları, BİLGEM UEKAE tarafından
oluşturulan Kripto Çocuk Soruları, oyunlu kilit şifre çözümü,
Sezar Çarkı, Tangram, Pisagor Üçgeni gibi oyunlar uygulan-
dı. Standı ziyaret eden ve oyunlara katılan herkese Bilim
Çocuk, Meraklı Minik, Bilim ve Teknik gibi TÜBİTAK yayınları
hediye edildi. Standı ziyaret eden ebeveyn ve diğer yetişkin-
lerle ise BİLGEM UEKAE tarafından her ay düzenlenen Nisan
2016’nın Ödüllü Soruları paylaşıldı.
“Bilim” temalı çocuk festivalinde BİLGEM UEKAE’den
Dr.Mehmet Sabır Kiraz, Dr.İsa Sertkaya, Öznur Arabacı, Dr.
Osmanbey Uzunkol, Mehmet Karahan, Dr. Umut Uludağ,
Ahmet Çakmak, Muhammed Ali Bingöl, Atakan Arslan, Mel-
tem Parmaksız; BİLGEM Kurumsal İletişim Birimi’nden ise
Müge Arıtürk Mızrak, Filiz Ağdemir, Hacer Şartepe Gören,
Şeyda Doğru, Hilal Dursun Sökmen ve Kerem Bora Özbay-
rak görev aldı.
Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Algı ve Gerçeklik Galerisi”,
“Dene ve Gör Galerisi”ve“Dinamik Dünyamız Galerisi”olmak
üzere üç ayrı galeri, kapılarını, dünyanın dört bir köşesinden
gelen çocuklara açtı. Ayrıca, yaklaşık 250 deney düzeneği ve
özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıl-
dığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim
sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri ve bilim
kafesiyle Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleşen festival; ço-
cukların, bilimi merak ederek ve interaktif bir şekilde öğren-
melerine olanak tanıdı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook