TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 30

30
Bülten
HAZİRAN 2016
BİLGEM ve MAM “Bahriye Haftası”na Katıldı
Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nda gerçekleştirilen
etkinlikte, TÜBİTAK BİLGEM geliştirdiği cihaz ve sistemlerle;
TÜBİTAK MAM ise Marmara Araştırma Gemisi ile yer aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu Komu-
tanlığı tarafından 9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Tuzla’da
“Bahriye Haftası” adı altında Denizcilik ve Savunma Festivali
yapıldı. “Bahriyeliler Buluşuyor” sloganıyla uluslararası bo-
yutta basına açık olarak yapılan Bahriye Haftası’na Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma
Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Deniz Harp Okulu Komu-
tanı Tümamiral Mesut Özel, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir, BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,
MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, MAM Baş-
kan Yardımcısı Ali Tavlı, MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-
sü (ÇTÜE) Müdürü Dr. Selma Ayaz katıldı.
Geliştirdiği cihaz ve sistemlerin büyük ilgi gördüğü BİL-
GEM standında, Güvenli Mesajlaşma Sistemi, MİLSEC-3 (Mil-
li Telsiz Ses Emniyet Cihazı), MİLSEC-4 (Emniyetli IP Termi-
nal), IPKC-G (IP Kripto Cihazı), AGC-G (Gigabit Ağ Güvenlik
Cihazı), VERİSAR (Taşınabilir Çevrimdışı Kripto Cihazı), SIR
(Kriptolu USB Bellek Cihazı), SIR-S (Kriptolu Taşınabilir Sabit
Disk Cihazı), SRC 4000 (Yeni Nesil Yüksek Hızlı Sayısal Radyo
Link Cihazı) gibi güvenli haberleşme çözümleri kapsamında
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen çok sayıda cihaz ve
sistemin tanıtımı yapıldı.
Bahriye Haftası’nda, MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme
Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Birimi - ÇTÜE koordinas-
yonuyla TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi ziyaretçilere
tanıtım amaçlı açıldı. MAM video görüntüleri ve gemi tanı-
tımı için hazırlanan özel görüntüler gemiye konuşlandırılan
ekranlara yansıtıldı. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral
Mesut Özel ve Alay Komutanı Uğur Yıldız TÜBİTAK MARMA-
RA Araştırma Gemisini teşrif ederek, TÜBİTAK MAM’a Bah-
riye Haftası etkinliğine katılımından dolayı teşekkür etti.
Günün anısına TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ali Tavlı ve
ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz’a TÜBİTAK MAM için teşekkür
plaketi sunuldu.
Etkinlik süresince, TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisini
ziyaret eden komutanlar, Harp Okulu öğrencileri, denizcilik
eğitimi veren okullar, TÜBİTAK BİLGEM Yöneticileri ve diğer
misafirlere araştırma gemisi marifeti ile yapılan çalışmalar
ve deniz araştırma projeleri anlatıldı.
Uluslararası boyutta basına açık, sivil/asker tüm bahriye-
liler ile denizcilik sektörünü destekleyen ve paydaşları bir
araya getiren etkinlik kapsamında Uluslararası Denizcilik Ya-
rışmaları, Misafir Bahriyeliler Günü, Savunma ve Denizcilik
Semineri ve Fuarı düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler halkın ziya-
retine açıldı. Etkinlikte, uçak-helikopter ve SAT-SAS koman-
dolarının özel gösterileri, Gemicilik ve Denizcilik yarışmaları
ve çeşitli faaliyet ve gösteriler düzenlendi. Bahriye Haftası
kapsamında gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü’ne üst
düzey komutanlar, yerel ve mülki yöneticiler, büyükelçiler,
konsoloslar, ataşeler, üniversite rektör ve dekanları, general-
ler, amiraller, yerli/yabancı üst düzey konuklar davet edildi.
B a h r i y e H a f t a s ı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook