TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 21

İmalatı gerçekleştirilecek iki sergi gurubunun ihaleleri önü-
müzdeki aylarda yapılacak. Sergilerin imalatının tümüyle
2015’de tamamlanması planlanıyor.
Projede şimdiye kadar gerçekleşen önemli adımlar
Ön Protokol
– 16 Mayıs 2012’de Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi ve TÜBİTAK arasında ön protokol imzalandı. Ön pro-
tokolün imzalanmasıyla proje için gerekli bina ve personele
dair ön hazırlıklar belediye tarafından tamamlandı.
Sözleşme
– 3 Eylül 2012’de Bilim Merkezi Kurulmasına Dair
Proje Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla proje başladı.
Tasarım
–Sergilenecek 200 sergi düzeneğinin tasarımı için
dünyada bilim merkezlerinin öncülerinden San Francis-
co’daki Exploratorium ile sözleşme imzalandı ve tasarımlar
tamamlandı.
Üretim İhaleleri
–72 sergiden oluşan bir galeri için 21 Kasım
2013’de Alman bir firmayla sözleşme imzalandı. Sergiler 22
Ağustos 2014 tarihinde teslim edilecek. Kalan sergilerin üre-
timi için üç ihale daha yapılacak.
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48
Powered by FlippingBook