TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 23

Yapı Galerisi
Galerideki düzenekler, ziyaretçi-
lerin mekaniğin ve mühendisliğin
temellerini keşfetmelerine yardımcı
olacak. Aynı zamanda, ziyaretçiler
yansıma ve ışık geometrileri (kemer,
dirsek vb.), kalıp ve objeler arasında-
ki uyum sağlama şeklini de keşfede-
bilecekler.
Bilimin Sultanları Sergisi
Bilimin Sultanları Sergisi, Müslüman
bilim adamlarının Altın Çağ (700-1700
M.S.) boyunca matematik, gökbilim,
mimari, mühendislik, tıp ve teknolo-
jiye yaptıkları eşsiz katkının ve bugün
hayatımıza dahil olan birçok buluşun
teşhir edildiği bir sergi olacak. Sergi’de
Ali Kuşcu, Kadızade Rumi, Akşemsed-
din Sabuncuoğlu Şerafettin, Abbas Bin
Firnas ve Uluğ Bey gibi birçok bilim
adamının icadına yer verilecek.
Sahne ve Tiyatro Alanı
Bilim merkezinde yer alacak
konferans salonunda, her yaş
grubuna hitap edecek ve kent
gelişimine katkı sağlayacak et-
kinlikler düzenlenecek. Ulusal ve
uluslararası birçok sempozyuma
ve söyleşiye ev sahipliği yapacak
olan alanda, bilimsel söyleşiler ve
gösteriler sunulacak.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...48
Powered by FlippingBook