43
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
EYLÜL 2013
Uzay Madenciliği
Eski Amerikan filmlerini izleyenler “Altına Hücum” dö-
nemini bilir. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki dağlarda ve
nehirlerde 1848-1855 yılları arasında yaşanan, kısa zaman-
da dünyanın birçok yerine yayılan ve çılgın bir altın arama
yarışı olarak bilinen bu hareket ve onu takip eden kitlesel
göçler esas olarak 19. yüzyılda Avustralya, Brezilya, Kanada,
Güney Afrika ve ABD’de yaşanır. Kolay yoldan zengin olma
hayali kuran yüz binlerce insan, altın bulunduğu haberi çı-
kan her bölgeye karadan ve denizden akın eder. Benzer bir
hücumun 21. yüzyılda da yaşanması bekleniyor, ama Dün-
ya’nın herhangi bir yerine değil: Uzay’a! Dünya’daki yeraltı
kaynaklarının bazılarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
olduğu günümüzde, insanoğlu uzaydaki yeraltı zenginlik-
lerini keşfetmek ve kullanmak için hiç vakit kaybedeceğe
benzemiyor.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48