41
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Optik Labo-
ratuvarları tarafından “Renk ve Parlaklık Ölçümleri
Paydaşlar Toplantısı” TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde
düzenlendi.
Optik alanındaki 72 uzmanın katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantının açılış konuşmasını TÜBİTAK
UME Enstitü Müdür Vekili Dr. Fatih Üstüner yaptı.
Sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişi sa-
yesinde interaktif bir tartışma ortamı oluşturuldu.
Toplantıda renk ve parlaklık büyüklüklerinin ölçüm
ve kalibrasyon yöntemleri, ölçüm belirsizlikleri, ko-
nuyla ilgili gelişmeler ve yaşanan sorunlar paylaşıldı.
Katılımcılar tarafından akredite olan ve akredite ol-
mak isteyen laboratuvarların renk ve parlaklık alan-
larında laboratuvarlar arası karşılaştırma ölçümleri-
ne ihtiyaçları olduğu bunu yapabilecek başka bir kurum olmadığı dile getirildi. Bu düzenlemenin
UME tarafından karşılanabilecek bir talep olduğunu belirten TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarları
uzmanlarınca, 2011 yılında tamamlanan Renk Ölçüm Cihazı Projesi tanıtımı gerçekleştirildi.
Renk ve Parlaklık Ölçümleri Paydaşlar
Toplantısı Düzenlendi
TÜBİTAK UME Körfez Ülkeleri Metroloji Birliğine Üye Oldu
Metroloji alanında bölge ülkeler içerisinde önemli yere sahip ve EURAMET’in kurucu üyesi olan
TÜBİTAK UME, Körfez Ülkeleri İşbirliği Organizasyonu üyesi ülkeler tarafından kurulan Körfez Ülke-
leri Metroloji Birliği’ne (GULFMET) üye oldu.
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn,Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri veUmman Sultanlığı’nın
üyesi olduğu GULFMET’in çalışmalarına TÜBİTAK UME, katılım kararı aldı. GULFMET tarafından ku-
rulması kararlaştırılan Kütle ve Türetilmiş Birimleri, Kalite, Elektrik, Sıcaklık Teknik Komiteleri’ne
TÜBİTAK UME ilk üç yıl başkanlık yaparak lokomotif rolü üstlenecek. GULFMET’in nisan ayı içeri-
sinde Dubai’de düzenleyeceği Kalite Teknik Komitesi ve Kütle ve Türetilmiş Birimleri Teknik Komi-
tesi Toplantıları’na TÜBİTAK UME de katılım sağlayarak bu kapsamda planlanan çalışmalarda yer
alacak. Ayrıca GULFMET tarafından Mayıs ayında üye ülke temsilcilerinin katılımıyla UMMAN’da
“Uluslararası Karşılaştırma Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda TÜBİTAK UME; uluslararası
karşılaştırmalar ile yöntemleri hakkında deneyimlerini aktarıp, pilot laboratuvar sıfatıyla GULFMET
üyesi ülkeler ile düzenleyeceği karşılaştırmaların programını oluşturarak katkı sağlayacak.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52