39
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
TÜBİTAK’tan Ukrayna Bilim, Yenilik ve
Enformatizasyon Ajansına Ziyaret
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Dinçer başkanlığındaki heyet, Ukrayna Devlet Bilim, Yenilik ve Enfor-
matizasyon Ajansı’nı ziyaret etti.
Ajansın Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Borys Grynyov’un daveti üzerine
gerçekleşen ziyarete TÜBİTAK Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanı Doç.
Dr. Ali Rıza Özdemir, Uzman Yardım-
cısı Oğuz Özkan da katıldı. Ziyarette
karşılıklı olarak, kuruluşların çalışma
alanları, iki ülkede bilim ve teknoloji-
de güncel görünüm ve önemli araş-
tırma merkezlerinin tanıtıldığı ayrıntı-
lı sunumlar gerçekleştirildi.
Ziyaret iki kurum arasında işbirli-
ğinin artırılması ve işbirliğine yeni bir
yön kazandırılması amacıyla TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi bünye-
sinde çalıştay düzenlenmesi kararı
alınarak sonlandırıldı.
Ukrayna Malzeme Sorunları Enstitüsü arasında işbirliği için ilk adım atıldı.
TÜBİTAK heyeti program kapsamında yaptıkları ziyarette, Ukrayna Bilimler Akademisine bağ-
lı Frantseviç Malzeme Sorunları Araştırma Enstitüsü’yle işbirliğinin başlatılması için ilk adımı attı.
Enstitünün Bilimsel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Andrey Ragulya, 1955 yılında kurulup
Sovyetler Birliği coğrafyasında bugün halen faal olan en önemli malzeme araştırma enstitüsü olan
IPM’nin geniş faaliyet alanı, geliştirmiş olduğu ürünler ve mevcut uluslararası işbirlikleriyle ilgili ay-
rıntılı bilgiler verdi. Temel araştırma seviyesinin ötesinde ticari uygulamaların da gerçekleştirildiği
enstitüyle TÜBİTAK arasında işbirliğinin başlatılması için prensip kararına varıldı. Toplantıda ayrıca
Dr. Ragulya ve ekibi Marmara Araştırma Merkezi kampüsünde yapılacak Malzeme Teknolojileri Ça-
lıştayına davet edildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52