37
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
kurulan EMBL 5 araştırma merkezinden oluşu-
yor. EMBL Heidelberg/Almanya temel mole-
küler biyoloji ve EMBL-Hamburg/Almanya ve
EMBL- Grenoble/Fransa yapısal biyoloji, EMBL-
Moterotondo fare biyolojisi, EBI-Hinxton/Birle-
şik Krallık biyoinformatik konularında özelleşti.
EMBL, 1999 ve 2009 yılları arasını kapsayan ve
yayın-atıf değerlendirmesi yapan bir araştırma-
da Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sırada yer aldı.
Ülkemiz araştırmacıları, EMBL araştırma altya-
pılarından yararlanabiliyor ve doktora öğren-
cisi ve doktora sonrası araştırmacı olarak EMBL
bünyesinde çalışabiliyor.
Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü
Hükümetler düzeyinde üyesi olduğumuz
ve ulusal temsilciliğini ülkemizde TÜBİTAK'ın
yürüttüğü EMBO, kısa dönem bursları, dokto-
ra sonrası bursları, genç araştırmacı desteği,
yerleşim desteği, kurs, çalıştay ve konferanslar,
elektronik bilgi, bilimde kadın, bilim ve toplum,
bilimsel yayınlar, topluluğa yönelik konferans-
lar, dünya etkinlikleri alanlarında etkinliklerini
sürdürüyor. Aralarında 57 nobel ödülü sahibi
araştırmacının yer aldığı 1500 EMBO üyesi bilim
insanı bu etkinliklerde aktif rol alıyor. EMBO/
EMBC’nin destek programlarından tüm araştır-
macılarımız yararlanabiliyor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...52