36
Avrupa’nın önde gelen bilim organizasyonlarından Avrupa Moleküler Biyoloji
Örgütü (EMBO) ile dünyadaki tüm araştırma merkezleri arasında ilk 5’te yer alan
ve Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları (EMBL) tarafından TÜBİTAK’ta
“Tanıtım ve Bilgi PaylaşımGünü” düzenlendi.
E
MBO Başkanı Prof. Maria Leptin ve EMBL
Başkanı Prof. Iain Mattaj başkanlığındaki 5
kişilik EMBO ve EMBL heyeti TÜBİTAK’ı ziyaret
etti. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif
Adlı başkanlığında yapılan toplantıda ülkemiz
araştırmacılarının EMBO faaliyetlerinden daha
fazla yararlanması ve EMBL ile işbirliğinin artı-
rılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.
Toplantı sonrasında, EMBO desteklerinden
ve EMBL fırsatlarından ülkemizden araştırma-
cıların yararlanma düzeyini artırmaya yönelik
olarak EMBO/EMBL "Tanıtım ve Bilgi Paylaşım
Günü” düzenlendi. TÜBİTAK Başkanlık Binası
Feza Gürsey Konferans salonunda gerçekleşti-
rilen bilgi gününe üniversiteler ve kamu araştır-
ma kurumları bünyesindeki öğrenci ve araştır-
macılar tarafından yüksek oranda katılım oldu.
UİDB Daire Başkanı Doç Dr. Ali Rıza Özde-
mir’in açılış konuşmasını yaptığı programda,
EMBO Başkan Yardımcısı Dr. Gerlind Wallon
EMBO, EMBL Uluslararası İlişkiler Bölümü çalı-
şanı Jana Pavalıc ise EMBL tanıtımı yaptı. EMBO
Yerleşim Desteği Programı Başkanı ve EMBO
üyesi Prof. Dr. Claudio Sunkel ise “Hücre Bölün-
mesi Esnasında Genomik Stabilitenin Sürdürül-
mesi” konulu bilimsel bir konuşma gerçekleş-
tirdi. Ayrıca, EMBO desteklerinden yararlanmış
olan araştırmacılarımız Doç. Dr. Devrim Gözü-
açık, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Özlü ve Yrd. Doç. Dr.
Can Alkan katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.
Avrupa Moleküler Biyoloji
Laboratuvarları
1974 yılında CERN yapısı örnek alınarak
hükümetlerarası bir araştırma merkezi olarak
TÜBİTAK’ta Bilgi Günleri Düzenlendi
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...52