40
İstanbul Biyoteknoloji ve Mekatronik
Kümelenmesi Ziyaret Edildi
UME - sanayi işbirliğini artırmak amacıyla TÜBİTAK
UME Enstitü Müdür Vekili Dr. Fatih Üstüner başkanlı-
ğında bir grup araştırmacı, İstanbul Biyoteknoloji ve
Mekatronik Kümelenmesini ziyaret etti. Ziyarette kü-
melenme koordinatörü Dr. Kadri Dönmez kümelen-
me faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Enstitü Müdürü
Üstüner, UME'nin misyonu hakkında bilgi verdikten
sonra kümelenmede yer alan kuruluşların ölçüm ko-
nusunda karşılaştıkları problemlerde çözüm ortağı
olarak görebileceklerini ifade etti.
UGETAM’dan TÜBİTAK MAM ve
TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Tekno-
lojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret
A.Ş, (UGETAM) yöneticileri, TÜBİTAK MAM ve
TÜBİTAK UME’yi ziyaret etti.
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Ümit Doğay Arınç başkanlığındaki heyet,
ziyaret kapsamında TÜBİTAK MAM Başka-
nı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, UME Müdürü Dr.
Fatih Üstüner, enstitü yöneticileri ile labora-
tuvar uzman personeli ile görüştü. TÜBİTAK
MAM, TÜBİTAK UME ve UGETAM arasında
yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışve-
rişinde bulunuldu.
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Başkan-
lığı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz tarafından TÜBİTAK
UME’de “Bilimi Ürüne Dönüştürmek” konusun-
da seminer verildi.
TÜBİTAK UME’de gerçekleştirilen seminer-
de, buluşların yararlı ürünlere dönüşmesi için
gerekli koşulların neler olduğu, ürün odaklı
araştırmalar üzerinde yoğunlaşılarak tartışıldı.
Buluşların ürüne dönüşmesi için eğitim anlayı-
şı, üniversite ve endüstri arasındaki işbirliğinin
önemi ve girişimcilik hakkında bilgi verildi. Ba-
sit araçlar ile önemli ürünlerin nasıl ortaya çı-
kartılabildiği üzerinde duruldu.
TÜBİTAK UME’de “Bilimi Ürüne
Dönüştürmek” Semineri
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52