35
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
TÜBİTAK ve FWO Arasındaki İşbirliğine Yoğun İlgi
TÜBİTAK ve Belçika Flaman Hükümeti Araştırma Kuruluşu (FWO) arasında imzalanan işbirliği
protokolü çerçevesinde oluşturulan işbirliği projeleri yoğun ilgi görüyor.
Protokol kapsamında çeşitli tematik alanlarda ortak araştırma işbirliği projelerinin desteklen-
mesi ve ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi için oluşturulan iş birliği programları yer alıyor.
Ortak araştırma işbirliği projelerinin desteklenmesi için açılan çağrıya bilim insanları yoğun ilgi
gösteriyor. Çağrıya, TÜBİTAK ve FWO tarafından değerlendirilmek üzere 24 ortak proje sunuldu.
Ortak projeler değerlendirme aşamasında olup, bilimsel yeterlilik esasına dayalı değerlendirme
süreci tamamlandıktan sonra her iki kuruluş tarafından da desteklenmesi uygun görülen ortak
projeler 2013-2014 yıllarında desteklenecek.
Ortak Çağrıya 51 Proje Kabul Edildi
TÜBİTAK- Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında Türk-
Alman ortak araştırma projelerini desteklemek üzere başlatılan Intensified Cooperation Programı
büyük ilgi görüyor.Sağlık, Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda alanlarında 2012 yılının sonunda başlayan
çağrı kapsamında 51 ortak araştırma projesi kabul edilerek değerlendirme süreci başlatıldı. Al-
manya ile yoğun bir şekilde sürdürülen işbirliğinin, 2013 yılında artırılarak devam ettirilmesi bek-
leniyor.
TÜBİTAK-SAS Ortak Çağrısı Açılıyor
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS) işbirliğinde TÜSSİDE’de düzenlenen “TÜBİTAK-SAS
Ortak Çalıştayı”nda öncelikli B&T işbirliği alanları belirlendi.
Çalıştaydan sonra iki ülke arasında devam ettirilen görüşmeler sonucunda iki taraf enstitüleri-
nin öncelikli gördükleri alanlarda ortak bir çağrı açılmasına karar verildi. Başlayan ortak çağrı tarihi
15 Şubat -15 Mayıs 2013 olarak kararlaştırıldı. Çağrı alanları olarak türbin pallerinin dökülmesi, me-
dikal implant için malzeme, magnezyum alaşım ekstrüzyonu, buhar tribün kazanları, zırhlı levha
dizayn ve üretimi ile fotovoltaikler ve sensörler için plazmonik yapılar konuları belirlendi.
İki kurum arasında başlatılan ortak çağrıya ilişkin bilgiler 15 Şubat 2013 tarihinden itibaren
sayfasında
yayınlanacak.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52