44
Tahıl düşmanı süneye karşı TÜBİTAK
destekli mücadele
TÜBİTAK’ın destek verdiği ‘Sünede faydalı genlerin belirlenmesi’
projesiyle tahıl ürünlerinin en büyük düşmanı olan süneler etkisiz
hale getirilebilecek.
T
ahıl üretimini sınırlayan en önemli faktör-
lerin başında ‘ana zararlı’ konumundaki
süneler geliyor. Yaklaşık 1 cm boyunda, toprak
renginde, yassı vücutlu bir böcek olan süne, ül-
kemizin hemen her bölgesinde bulunuyor. Ta-
hılların önemli bir zararlısı olan sünenin birkaç
gün kalarak beslendiği tarlalarda yüzde 100’e
varan oranlarda emgili buğday taneleri meyda-
na gelebiliyor. Emgili taneler çimlenme güçleri-
ni kaybederek ekmeklik ve makarnalık özellik-
lerini de yitiriyor. Bu nedenle süneler tarımda
büyük zarara neden oluyor.
Süne, beslenme esnasında buğday tanesi-
nin içerisine gluteni parçalayan bir enzim sal-
gılayarak, buğday-un kalitesinin önemli ölçü-
de düşmesine yol açıyor. Süne mücadelesinde
bugüne kadar değişik metotlar uygulanırken,
halen yaygın olarak tarım ilaçları kullanılıyor.
Tarım ilaçlarının gerek insan sağlığına, gerekse
doğaya verdiği tahribat düşünüldüğünde baş-
ka yöntemlerin gerekliliği ortaya çıkıyor. TÜBİ-
TAK ARDEB tarafından yürütülen 1001 - Bilimsel
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52