51
Altay Ana Muharebe Tankı
ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, OTOKAR ve TÜBİTAK gibi dev-
let kurumları ve özel sermayeli savunma kuruluşları birbirinden
önemli askeri projelere imza atıyor. ALTAY Tankı projesi bunlar-
dan sadece biri, ama istediği takdirde bir ulusun neleri başa-
rabileceğini göstermesi bakımından önemli ve aynı zamanda
Türkiye Cumhuriyeti’nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılma-
sı açısından da önemli bir sembol. Türkiye’nin önde gelen özel
sermayeli savunma şirketlerinden OTOKAR’ın liderliğinde tasar-
lanan ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın ilk prototipleri 15
Kasım 2012’de Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle
Türk ve dünya kamuoyuna tanıtıldı. Bu prototiplerle önümüzde-
ki aylarda yapılacak test çalışmaları kapsamında elde edilecek
bilgi ve tecrübelerden yola çıkılarak 2015’e kadar iki prototipin daha üretilip seri üretime hazır hale
getirilmesi ve en geç 2016 yılında ilk Türk tankının üretim bandından çıkması bekleniyor. Gelin, ilk
önce çoğumuzun uzmanlık alanına girmeyen tankların tarihçesine ve genel yapılarına bir baktık-
tan sonra ALTAY’ı incelemeye başlayalım.
Mutfaklarımız Birer Kimya
Laboratuvarı
“Kimyanın günlük hayatımızdaki yeri ve
önemi nedir?” diye düşününce cevabı bul-
mak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Evi-
mizin mutfağı aslında bir kimya laboratu-
varından pek farklı değil. Mutfakta her gün
yaptığımız işin yani yemek pişirmenin özün-
de kimya kuralları yatıyor. Yemek pişirirken
kendinizi bir kimyacı olarak düşünebilirsiniz.
Bir tarifi uygularken aslında asitlerle, bazlarla,
çözeltilerle deney yapıyorsunuz. Proteinleri
parçalıyor, bileşikleri kristalize ediyor, sübs-
tratları enzimlerle tepkimeye sokuyorsunuz.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52