38
Türkiye-İngiltere Üre-
timde Enerji Verimliliği
Konferansı, TÜBİTAK ve
Türkiye’deki İngiltere Bi-
limveİnovasyonAğıortak-
lığında İstanbul’daki İngil-
tere Başkonsolosluğu'nda
gerçekleştirildi.
İngiltere’nin Ankara Bü-
yükelçisi David Reddaway,
Galler Bakanı Carwyn Jo-
nes ve TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi (MAM)
Enerji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Murat Aydın’ın açı-
lış konuşmalarını gerçek-
leştirdiği etkinliğe, İngiltere
ve Türkiye’den alanlarında
üst düzey isimler konuşma-
cı olarak katkıda bulundu.
İngiltere’de ve ülkemizdeki
enerji alanında çalışan bi-
lim insanları, üniversiteler,
kamu kuruluşları ve özel
sektör temsilcilerinin bir
araya geldiği konferansta,
iki ülke arasında enerji ve
üretim alanlarında daha
somut işbirlikleri kurulması
için ilk adımlar atıldı.
Türkiye-İngiltere Enerji Verimliliği
Konferansı Düzenlendi
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52