42
TÜBİTAK’ın Desteklediği Projeyle
Kırışıklık Kremi Üretildi
B
iota Laboratuvarları TÜBİTAK’ın “Boş ve
Dolu Lipozomal Taşıyıcı Sistemler Gelişti-
rilerek Anti-Akne, Nemlendirici Ve Anti-Aging
Ürünlerine Uygulanması” projesi kapsamında
ilaç sektöründe kullanılan ileri teknoloji lipo-
zomlar üzerinde çalışma yaparak “Nanotekno-
lojik Lipozomuӟretti. Nanoteknolojik Lipozom
sayesinde piyasadaki diğer ürünlerden daha
etkili “yaşlılık karşıtı” krem geliştiren Biota, bu
proje ile Uluslararası Kozmetik Araştırmacılar
Federasyonu Kongresine kabul gördü.
Üretilen kremin en önemli özelliğinin deri
altına inmesi olduğunu belirten Biota Labora-
tuvarları Ar – Ge Direktörü Dr. Özden Kasımo-
ğulları, “Biz kozmetik ürünleri genellikle derinin
üst tarafına ince bir katman olarak sürüyoruz.
Ama bazı işlemlerin yapılabilmesi için derinin
alt tabakalarına yağ tabakalarının olduğu yere
inmesi gerekiyor. Deri etkin maddeler için ko-
lay bir geçiş bölgesi olmadığından cilt üzerinde
uygulanan bakım ürünleri deri içinde ilerlemez
ve cildin hücre yenilemesini gerçekleştirdiği
TÜBİTAK desteğiyle deri altına inerek cildi yenileyen kırışıklık kremi üretildi.
Bioder ve Bioxcin’in üreticisi Biota Laboratuvarları’nın geliştirdiği kremin
önümüzdeki aylarda piyasada olması bekleniyor.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52