47
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
T
ÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Batman’ın Beşiri İlçesi Cumhuriyet
İlköğretim Okulu’na yardım kampanyası düzenledi.Kampanya kapsamında satın alınan kar botla-
rı, kışlık kabanlar, çeşitli giysiler, kırtasiye malzemeleri, TÜBİTAK yayınlarından oluşan kitap setleri
ile bağışlanan CD çalar, teleskop, çantalar,
oyuncaklar ve çeşitli kıyafetler okula ulaş-
tırılarak dağıtımları yapıldı. Ayrıca okulun
ihtiyaçlarının karşılanması için nakit para
yardımı da yapıldı. ARDEB’in yanısıra, Bilim
ve Toplum Dairesi Başkanlığı da TÜBİTAK
dergilerinden oluşan setler ile kampanyaya
destek verdi.
TÜBİTAK BİLGEM’in 2013-2017 Stratejik
Planı’na katkı sağlanması amacıyla Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
tarafından Strateji ve Beyin Fırtınası
Çalıştayı (SBFÇ 2013) Afyonkarahisar’da
düzenlendi.
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.
Murat Kahraman Güngör’ün açılış konuşması ile başlayan
Strateji ve Beyin Fırtınası Çalıştayı’nda 10 farklı masada
gerçekleştirilen 7 oturumda odak grup çalışması yapıldı.
Oturumlarda, enstitü sloganının seçilmesi, paydaşlar ile
ilgili öğrenme, gelişim ve maddi kaynaklar, ilgili eylem-
lerin belirlenmesi çalışmaları yapıldı. Birlik ve beraberlik
içerisinde fikirlerin paylaşıldığı ve kaynaşmanın sağlandı-
ğı etkinlik, tüm personelin katılımı ile gerçekleşti.
YazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü Strateji ve Beyin
Fırtınası Çalıştayı Düzenledi
TÜBİTAK’tan Batmanlı Öğrencilere Yardım
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52