50
İnsanoğlunun 12 bin yıldan daha
uzun bir süreden beri koruyucusu,
yardımcısı, arkadaşı, sırdaşı, kahra-
manı ve can dostu olan köpekler ken-
dilerine yöneltilen sevgiye ve ilgiye
yüksek sadakatle karşılık verir. Bu
canlılarla insanlar arasındaki bağ o
kadar kuvvetlidir ki, köpekler sahip-
lerinin birtakım şeylerden rahatsız ve
huzursuz olduğunu hatta bazen has-
ta olduklarını onlardan çok daha önce
hisseder. Fiziksel ve duygusal olarak
insanların birçok ihtiyacını karşılayan
köpekler artık başarılı bilimsel ça-
lışmalara da katkı sağlıyor. Nasıl mı?
Gelişmiş koku alma duyuları sayesin-
de iz sürebilen, avcılara yardım eden,
uyuşturucu, patlayıcı madde ve kayıp
kişileri bulabilen eğitimli köpekler
şimdi de bazı kanserlerin, enfeksiyon-
ların ve başka hastalıkların erken dö-
nemde ve henüz klinik bir belirti orta-
ya çıkmadan tanınmasını yani erken
teşhis edilebilmesini sağlıyor.
Burnuma Hastalık
Kokusu Geliyor!
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52