33
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
TÜBİTAK, Yeni Yılda Üniversite
Ziyaretlerine Başladı
Geçen yıl 81 ilde 15 bin araştırmacı ile buluşan TÜBİTAK, 2013
yılında da "Eğitim ve Bilgilendirme Günü" toplantılarına de-
vam ediyor. Bu kapsamda TÜBİTAK uzmanları, Üsküdar Üni-
versitesi akademik personeliyle bir araya geldi.
Ü
sküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Eğitim
ve Bilgilendirme Günü”nde TÜBİTAK destek-
leri hakkında bilgi verildi. Açılış konuşmasını
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat
Tarhan’ın yaptığı programda, TÜBİTAK’ın çalış-
maları ve desteklerine ilişkin Araştırma Destek
Programları Başkanlığı’ndan (ARDEB) Bilimsel
Programlar Uzmanı Fatih Sinan Esen ve Ulus-
lararası İşbirliği Dairesi’nden (UİDB) Bilimsel
Programlar Uzman Yardımcısı Nihan Eryılmaz
bilgi verdi. Sunumların ardından gerçekleşti-
rilen soru-cevap bölümü sayesinde de araştır-
macılardan geri bildirimler alındı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...52