TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 30

30
Bülten
OCAK
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı Y e r l i v e M i l l i Y a z ı l ı m l a r G e l i ş t i r i y o r
TÜBİTAK MARTEK Firması SYS in SYS Genel Müdürü Ser-
kan Ural Varol, MARTEK desteği ile geliştirdikleri Okiyanus
Platformu üzerinde Bi.insys iş istihbarat yazılımı geliştir-
diklerini bildirdi.
Okiyanus’un bir işletmenin tüm iş süreçlerini uçtan uca,
bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çözmeyi he-
defleyen bir veri yönetimi ve ileri karar destek yazılım plat-
formu olduğu bilgisini veren Serkan Ural Varol, Okiyanus
TÜBİTAK MARTEK Firması Yerli
ve Milli Yazılımlar Geliştiriyor
TÜBİTAK MARTEK Firması SYS in SYS, geliştirdiği Okiyanus ve Doc.nsyS yazılımlarıyla Türk yazılı-
mının Türkiye’de ve Dünya’da söz sahibi olmasının yanı sıra ekonomimize sürdürülebilir katkı sağ-
lamasına katkıda bulunuyor.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...48
Powered by FlippingBook